O firmie

 

 

 

Jesteśmy firmą hydrauliczno-instalacyjną działającą na terenie woj. Śląskiego. Oferujemy fachowe usługi hydrauliczne, wodno-kanalizacyjne wodkan,

gazowe i centralnego ogrzewania

Ceni się nas za fachowość, solidność oraz za indywidualne podejście do klienta. Usługi hydrauliczne realizujemy w Częstochowie

oraz w obrębie województwa śląskiego.

więcej...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

 

 

 

 

ZAKŁAD HYDRAULICZNY

Wod-Kan Hydraulik

Witold Majewski

42-221 Częstochowa

ul. Gminna 91A

tel. 34 362-82-63, 600-911-710

 

więcej...

 

Oferta

 

 

Hydraulik Częstochowa

Usługi Wodkan Częstochowa Usługi drobne 

Centralne ogrzewanie Kotłownia

Woda i kanalizacja Gaz

Kolektory słoneczne

Usługi Wod-Kan Śląskie

 

 

więcej...


Hydraulik to zawód, który specjalizuje się w instalowaniu i utrzymywaniu systemów wykorzystywanych w doprowadzaniu wody pitnej, odprowadzaniu ścieków i odwodnieniach w instalacjach wodno-kanalizacyjnych. Termin pochodzi z czasów starożytnych i jest związany z łacińskim słowem oznaczającym ołów.

Historia zawodu Hydraulik:

Słowo "hydraulik" pochodzi z Cesarstwa Rzymskiego. Łacińskie słowo oznaczające ołów to plumbum ( ang. plumber). W czasach Cesarstwa dachy rzymskich domostw pełniły funkcje przewodów kanalizacyjnych i rynien. W celu lepszych właściwości spustowych niektóre z nich również pokrywano ołowiem. Ołowiu używano również do orurowania łaźni i przy produkcji wanien. W średniowieczu każdy, kto pracował z ołowiem, nazywał się hydraulikiem. W wypisie robotników mocujących dach w Pałacu Westminsterskim wszyscy zostali określeni mianem hydraulików, odnotowano też taką notatkę "Do Gilberta de Westminster, hydraulika, pracującego nad dachem spiżarni z małej sali, przykrywając ją ołowiem, oraz o różnych wadach w dachu małej sali ". Tak więc osoba z doświadczeniem w pracy z ołowiem była najpierw znana jako Plumbarius, a następnie nazwa ta została skrócona do plumber (obecnego hydraulika). Aby zostać wykwalifikowanym hydraulikiem, potrzeba wielu lat szkolenia i / lub doświadczenia, w niektórych krajach przepisy wymagają również, aby hydraulicy byli licencjonowani.

 

Niektóre z zakresów działania hydraulika:

 • Odczytywanie rysunków i specyfikacji w projektowaniu systemów zaopatrzenia w wodę
 • Wykrywanie usterek urządzeń i systemów hydraulicznych oraz prawidłowe diagnozowanie ich przyczyn,
 • Instalowanie, naprawa i konserwacja domowych, komercyjnych i przemysłowych urządzeń i systemów hydraulicznych,
 • Lokalizowanie i oznaczanie pozycji połączeń rurowych, otworów przelotowych i uchwytów w ścianach i podłogach
 • Pomiar, cięcie, gięcie i gwintowanie rur za pomocą narzędzi ręcznych i elektrycznych lub maszyn
 • Łączenie rur i łączników za pomocą technik lutowania, złączek zaciskowych, łączników gwintowanych i łączników wypychanych
 • Testowanie rur pod kątem nieszczelności za pomocą manometrów powietrza i wody
 • Znajomość regulacji prawnych i kwestii bezpieczeństwa (w zakresie hydraulicznym)
 • Zapewnienie zgodności z normami bezpieczeństwa i przepisami budowlanymi
 • Instalacja i konserwacja instalacji grzewczej
 • Systemy wody pitnej itp